หน้าหลัก       เรียนดำน้ำ        อุปกรณ์ดำน้ำ        กล้องถ่ายใต้น้ำ       ทริปดำน้ำ        บทความ/ข่าวสาร        รูปภาพ        ติดต่อสอบถาม    
 
Home > Course > หลักสูตร เรียนดำน้ำ Advance Adventurer
หลักสูตร เรียนดำน้ำ Advance Adventurer


หลักสูตร Advance Adventurer 
คุณสมบัติผู้เรียน 
1. อายุ 10 ปีขึ้นไป (หากเรียน Deep diving Specialty  ต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป) 
2. จบในระดับ Open Water มาแล้ว 
ภาพรวมของหลักสูตร 
 1. เรียนภาคทฤษฎี 3 – 5 ชั่วโมง (5 ทักษะเฉพาะ ทักษะหลักคือ Deep diving และ Navigation    
ส่วนอีก 3 ทักษะเฉพาะเลือกตามความเหมาะสมของครูผู้สอน, นักเรียน และสถานที่ฝึกดำน้ำ)                                         
2. ฝึกปฏิบัติในทะเลความลึกไม่เกิน 30 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 ไดร์ฟ
3. ผู้เรียนจะได้รับบัตร Advance Adventurer certification Card 
เนื้อหาการเรียนการสอน 
1. อุปกรณ์และการวางแผนการดำน้ำลึก  Replica Givenchy Handbags
2. การนำทางและการใช้เข็มทิศนำทางใต้น้ำ 
3. การดำน้ำในสถานการณ์พิเศษ และการวางแผนการดำน้ำ 
ค่าเรียน 8,900 บาท ต่อคน 
ราคารวม
1. ค่าอุปกรณ์  
2. ค่าลงสระน้ำ  
3. สื่อการเรียนการสอน  
4. ค่าบัตรดำน้ำ 
5. ค่าเรือและของว่างบนเรือ 
ราคาไม่รวม  
1. ค่าเดินทางไปออกสอบ  
2. ค่าอุปกรณ์ full set 500 บาท 
3. ค่าที่พัก 
4. ค่าอาหาร

www.shoesdesign.net

 

 
By Thaidivecenter.com
 
 

| หน้าหลัก | เรียนดำน้ำ | อุปกรณ์ดำน้ำ | กล้องถ่ายใต้น้ำ ทริปดำน้ำ | บทความ/ข่าวสาร | รูปภาพ | ติดต่อสอบถาม |

Copyright © 2015 - 2018 · ThaiDiveCenter. All Rights Reserved